INgås ansikten - Inkoon kasvot

Ingås Ansikten är ett fotojournalistikprojekt, där mitt mål är att fotografera Ingåbor i alla åldrar, från noll år till den äldsta, samt dela en historia de besitter om Ingå. De kan dela med sig av en åsikt, ett recept eller ett minne - bara kreativiteten står i vägen. När jag fått in alla bidrag kommer jag förhoppningsvis publicera fotoserien i bokform, med texterna, namnen och åldrarna. Jag vill få fram, som namnet på mitt projekt lyder, Ingås ansikten. Från barn till gamla. Det ska vara mångskiftande. Det kommer att föra tillsammans människor och minnas människor.

Vid intresse av deltagning eller något annat ärende, kontakta mig på emmareijonenphoto@gmail.com

*

Inkoon Kasvot on kuvajournalismiprojekti. Tavoitteeni tämän projektin kanssa on valokuvata inkoolaisia kaikissa i'issä, nollasta vanhimpaan, ja jakaa heidän tarina Inkoosta. He voivat jakaa mielipiteen, reseptin, muiston - vain luovuus on rajana. Kun olen saanut riittävästi osallistujia, julkaisen toivon mukaan kuvasarjan kirjamuodossa, nimien sekä tarinoiden kera. Haluan saada esille, nimeen viitaten, Inkoon kasvot. Sen pitää olla monimuotoista. Se tulee yhdistämään ihmisiä ja muistamaan ihmisiä.

Jos olet kiinnostunut projektiin osallistumisesta tai sinulla on muuta asiaa, ota yhteyttä minuun emmareijonenphoto@gmail.com